ĐƯỜNG ĐỜI
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)
Có những con đường
dài sâu hun hút!
Lữ khách rùng mình
ngại bước chân!
Giây phút đó,
ngẩng đầu gọi tên Chúa!
(NTT)