Cha Joseph, chính xứ một giáo xứ ở Hà Nam ở Trung Quốc, nói với AsiaNews rằng "Đức Thánh Cha Phanxicô, trong sứ điệp của Ngài gửi người Công Giáo Trung Quốc đã kêu gọi Giáo hội Trung Quốc hãy hoà giải đoàn kết, nhưng việc hoà giải ấy dường như chỉ diễn ra trong Hội đồng Giám Mục và các nhà thờ đã đăng ký với chính phủ Trung Quốc và Hiệp Hội Công Giáo Yêu Nước.

Nhận xét của cha Joseph phản ảnh đúng thực trạng Công Giáo Trung Quốc hiện nay. Trên trang web mới của Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc (Zhongguo Tianzhujiao) do nhà nước điều khiển, giới chức điều hành đã không cho liệt kê tên các linh mục, điạ chỉ các nơi thờ tự của khối người Công Giáo thuộc giáo hội hầm trú.

Trong khi đó, những giáo xứ đã đăng ký với chính phủ, và gia nhập Hiệp Hội Công Giáo Yêu Nước, thì tên giáo xứ, tên vị linh mục quản nhiệm, giáo xứ có bao nhiêu giáo dân được liệt kê đầy đủ trên trang web. Điều này làm người ta e ngại rằng, bước thương thảo kế tiếp giữa Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican sẽ là việc chấm dứt sự tồn tại Giáo Hội Hầm Trú đã hiện diện từ khi Mao Trạch Đông lên nắm quyền chính quyền vào năm 1949.

Sau khi thỏa thuận giữa Trung Quốc và Tòa Thánh được ký kết trong tháng Chín vừa qua, chính quyền Trung Quốc cho cập nhật hóa trang web của Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc (Zhongguo Tianzhujiao) Trang Web này do Hội Đồng Giám Mục nhà nước Trung Quốc và Hiệp Hội Công Giáo Yêu Nước điều khiển. Cả hai tổ chức này đều không được Tòa Thánh Vatican thừa nhận.

Một số giám mục và linh mục thuộc Giáo Hội Hầm Trú tuyệt đối trung thành với Vatican muốn được chính phủ công nhận, nhưng từ chối gia nhập Hiệp Hội Công Giáo Yêu Nước, một tổ chức mà Đức Giáo Hoàng Benedict XVI gọi là "không tương thích với học thuyết Công Giáo".

Nguồn tin thân cận Vatican cho biết Trung Quốc và Tòa Thánh sẽ có các cuộc đàm phán vào tháng Mười Hai tới đây, và nội dung cuộc đàm phán này là tập trung vào việc giải quyết tình trạng Giáo Hội Hầm Trú. Vatican hy vọng sẽ thuyết phục Bắc Kinh chính thức công nhận ít nhất 12 giám mục thuộc Giáo Hội Hầm Trú. Tưởng cũng nên nhắc lại, mới đây, Tòa Thánh Vatican đã đi bước đầu chính thức chấp nhận, tha vạ tuyệt thông cho 8 Giám Mục do chính quyền Trung Quốc bổ nhiệm nhưng không được Tòa Thánh chấp nhận nhận. Liệu chính quyềnTrung Quốc sẽ có thừa nhận 12 Giám Mục trên đây hay không ?

Nguyễn Long Thao