Phản ứng trước lời tuyên bố vài ngày trước đây bởi Văn phòng báo chí Vatican. Nhiều người Công Giáo Trung Hoa cho đó là một "bước ngoặt" đánh dấu sự kết thúc của sự im lặng của Vatican về vấn đề Trung Quốc và tự do tôn giáo.

Trong số những "tín hiệu tích cực" có thể có ​​từ chính phủ Trung Quốc, nhiều người hy vọng có "quyền tự do lương tâm", tôn trọng sự lựa chọn các giám mục, linh mục và tu sĩ. Một số người khác còn muốn đi xa hơn nữa: kêu gọi "tẩy chay" buổi hội đại biểu Công Giáo Trung Quốc.

1) "Chưa quá muộn", theo Cha Paul, linh mục từ miền nam Trung Quốc

Cha Paul cho biết vừa đọc xong bản Tuyên Bố của Tòa Thánh về đại hội đại biểu Công Giáo Trung Quốc lần thứ IX và việc phong chức Giám Mục ớ Tây Xương và Thành Đô. Mặc dù một tuyên bố như vậy là đến hơi muộn, nhưng chưa quá muộn!

Lời tuyên bố là muộn, vì thực tế đã có một giám mục bất hợp pháp hiện diện trong những lễ tấn phong và đã xảy ra hai lần vì cưỡng bức.

Trước cuộc tấn phong, Tòa Thánh đã không đòi hổi phải trì hoãn hoặc hủy bỏ nểu có một giám mục bất hợp pháp có mặt.

Sau khi tấn phong, Toà Thánh đã không tuyên bố một cách kịp thời. Tuyên bố này của Tòa Thánh cũng không làm thay đổi quyết định của chính quyền Trung Quốc, những người luôn luôn hành động theo ý riêng cuả họ. Có thể nói rằng sự tham gia ép buộc của một giám mục bất hợp pháp là một sỉ nhục cho Đức Giáo Hoàng và Vatican.

Tuy nhiên, tuyên bố này là cực kỳ quan trọng đối với những người trung thành với Giáo Hội, và người Công Giáo ở Trung Quốc luôn trung thành với Đức Thánh Cha.

Tuyên bố cũng không phải là quá muộn bởi vì đã đến trước đại hội đại biểu Công Giáo Trung Quốc. Nhờ đó, chúng ta có thể thấy thái độ của các giám mục để biết ai là người coi trọng quan điểm cuả Giáo Hội và ai là người khinh nhờn.

Hy vọng rằng tuyên bố của Tòa Thánh có thể xoa dịu nỗi đau của trái tim và linh hồn của người Công Giáo; và tuyên bố của Tòa Thánh đánh dấu một sự khởi đầu tốt dựa trên nguyên tắc của giáo hội. Đồng thời, nó cũng làm rõ các tình huống hỗn loạn hiện nay.

2) "Tuyên bố của Tòa Thánh đã làm cho người Công Giáo trung thành rất hạnh phúc," theo Cha Peter từ Bắc Trung Quốc

Tuyên bố tái khẳng định rằng cuộc hội đại biểu Công Giáo Trung Quốc là "không phù hợp với giáo lý Công Giáo". Tuyên bố này cho phép người Công Giáo ở Trung Quốc tin tưởng rằng bức thư của Đức Giáo Hoàng Benedict 16 không lỗi thời. Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định ý định này. Điều này giúp các giáo sĩ và giáo dân Trung Quốc thấy rõ sự chỉ đạo cuả Giáo Hội.