Phát ngôn viên chính quyền Trung Quốc nói chính quyền sẽ cương quyết kiểm soát Giáo Hội Công Giáo và tất cả các cơ quan tôn giáo khác.

Ông Chen Zongrong, một giới chức của văn phòng đặc trách tôn giáo vụ Trung Quốc nói: Hiến Pháp Trung Quốc minh định “ Những thế lực nước ngoài không được phép can thiệp vào môi trường và các sinh hoạt tôn giáo”

Chế độ Bắc Kinh gần đây đã thông báo rằng tất cả các vấn đề tôn giáo phải nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản.

Ông Chen khẳng định rằng chính phủ đang làm việc với Vatican để đạt được thỏa hiệp theo đó chính quyền Trung Quốc có quyền bổ nhiệm giám mục, và Đức Giáo Hoàng chỉ có quyền phủ quyết đối với các ứng cử viên được đề cử.

Ông Chen cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận này sẽ đảm bảo rằng Giáo Hội Công Giáo sẽ là Trung Quốc hoàn toàn.

Chính phủ Trung Quốc cũng mới ban hành một "Bạch Thư" về tôn giáo, nhấn mạnh rằng "các tôn giáo phải theo định hướng Trung Quốc". Bạch Thư cũng quy định rằng các tôn giáo phải tuân theo "Các hướng dẫn hành động " của nhà nước.

Bạch Thư của chính quyền nói ở Trung Quốc, Công Giáo chỉ có 6 triệu giáo dân và Tin Lành có 30 triệu người. Nhưng mạng lưới Tin Tức Á Châu chỉ ra rằng con số 6 triệu người Công Giáo mà chính quyền đưa ra là con số giáo dân thuộc giáo hội do nhà nước kiểm soát, phải kể thêm ít nhất 6 triệu giáo dân nữa thuộc giáo hội hầm trú, trung thành với Vatican mà chính quyền không bao giờ nhắc tới. Còn giáo dân Tin Lành, theo Asia News, cũng có ít nhất 60 triệu người

Mạng lưới Tin Tức Á Châu nhận xét rằng chế độ cộng sản Trung Quốc chỉ công nhận tôn giáo nào nằm dưới quyền kiểm soát của đảng cộng sản.

Nguyễn Long Thao