Công Giáo Yêu Nước Trung Quốc muốn "ăn có" trong vụ tấn phong Giám Mục Lã Tuệ Cương.

Như VietCatholic đã loan tin, linh mục Phêrô Lã Tuệ Cương (Peter Luo Xuegang) được sự chấp thuận của Tòa Thánh và chính quyền cộng sản Trung Quốc, sẽ được tấn phong giám mục phó của giáo phận Nghi Tân vào ngày mai, thứ Tư 30/11/2011. Để tránh việc chính quyền Trung Quốc dùng một ngụy Giám Mục bị vạ tuyệt thông chủ sự lễ tấn phong nên Tòa Thánh đã chỉ định Đức Giám Mục Gioan Trần Sư Trung (Chen Shizhong), 95 tuổi, chủ phong giám mục cho cha Lã tại nhà thờ chánh tòa ở thành phố Nghi Tân.

Phát ngôn viên Tòa Thánh, LM Federico Lombardi, tuyên bố ngài hy vọng không có Giám Mục bất hợp thức nào tham dự buổi lễ tấn phong này. Tuy nhiên, nguồn tin tại Nghi Tân cho biết ít nhất có một ngụy Giám Mục là Phaolô Lôi Thế Ngân (Lei Shiyin) - giám mục được tấn phong bất hợp thức ở Lạc Sơn hôm 29 Tháng Sáu, bị vạ tuyệt thông - sẽ tham gia lễ tấn phong. Ngụy Giám Mục Lôi Thế Ngân nói ông nhận được giấy mời của ban tổ chức để tham dự lễ tấn phong.

Giới chức Công Giáo địa phương cũng đang lo ngại Chủ Tịch Hội Công Giáo Yêu Nước Trung Quốc đã bị vạ tuyệt thông cũng sẽ tham dự buổi lễ.

Được biết cha Lã Tuệ Cương năm nay 47 tuổi, là cháu trai của Đức Cha Mátthêu Lã Đốc Hy (Luo Duxi) - Giám mục Lạc Sơn, ngài đã qua đời hồi năm 2009. Cha Lã được thụ phong linh mục thuộc giáo phận Lạc Sơn vào ngày 30 Tháng Mười Một năm 1991, và đã được sai đến phục vụ giáo phận Nghi Tân hồi Tháng Năm 2009. Điều đáng nói là Cha Lã Tuệ Cương được đề cử làm giám mục phó giáo phận qua cuộc bầu cử với 14/17 phiếu thuận của đại diện giáo sĩ, giáo dân địa phận

Cha Lã Tuệ Cương hiện giữ chức chủ tịch Hội Công Giáo Yêu Nước ở thành phố Nghi Tân và phó chủ tịch của Ủy Ban Giáo Hội tỉnh Tứ Xuyên.