Kitô giáo là tôn giáo lớn nhất thế giới

Rôma (AsiaNews) – Kitô giáo vẫn là tôn giáo lớn nhất thế giới. Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew có trụ sở tại Hoa Kỳ thì khoảng một phần ba dân số thế giới - 2,18 tỷ - được xác định là Kitô hữu. Người Hồi giáo chiếm 1,6 hay 23,4% dân số thế giới. Khoảng một nửa số Kitô hữu là người Công Giáo, người Tin Lành chiếm 37%, người Chính Thống chiếm 12%, và phần còn lại là các giáo phái nhỏ mệnh danh Kitô giáo.

Nhìn chung, các Kitô hữu đại diện cho cùng một tỷ lệ phần trăm dân số thế giới như cách đây 100 năm. Mặc dù con số đã tăng gần bốn lần, từ khoảng 600 triệu năm 1910 lên hơn 2 tỷ năm 2010, toàn bộ dân số thế giới cũng đã tăng lên nhanh chóng, từ khoảng 1,8 tỷ năm 1910 lên 6,9 tỷ vào năm 2010. Kết quả là, các Kitô hữu gần như chiếm cùng một phần của dân số thế giới ngày nay (32%) như tương tự một thế kỷ trước (35%).

Nếu tỷ lệ các Kitô hữu đã không thay đổi nhiều, nhưng trong phân bố thì có sự tăng trưởng ở Phi Châu và Á Châu. Năm 1910, 66,3% Kitô hữu sống ở Âu Châu, 27,1 ở Mỹ Châu, 4,5% ở Á Châu - Thái Bình Dương, 1,4% ở vùng cận Sahara Phi Châu và 0,7% ở Trung Đông và Bắc Phi. Ngày nay, tình hình là hoàn toàn khác đi. Âu Châu đứng thứ hai với 25,9% so với 36,8% ở Mỹ Châu. Cận Sahara Phi Châu có 23,6% Kitô hữu, trong khi Á Châu - Thái Bình Dương có 13,1%. Gần như không có sự thay đổi ở Trung Đông và Bắc Phi, từ 0,7 xuống 0,6%.

Sự phân bố Kitô là khác biệt đáng kể ở một khía cạnh khác. Một thế kỷ trước, Bắc Địa Cầu (thường được xem là Bắc Mỹ, Âu Châu, Úc, Nhật Bản và New Zealand) có số Kitô hữu gấp hơn 4 lần Nam Địa Cầu (phần còn lại của thế giới). Giờ thì 61% các Kitô hữu ở phía Nam và 39% ở phía Bắc.

Ở cận Sahara Phi Châu, các Kitô hữu chiếm 9% dân số năm 1910, giờ là 63%. Ở khu vực Á Châu -Thái Bình Dương, năm 1910 là 3%, giờ là 7%.

Có 158 trong số 232 quốc gia và vùng lãnh thổ trong cuộc nghiên cứu này có Kitô hữu chiếm đa số. Tuy nhiên, hầu hết các nước có Kitô chiếm đa số là các nước tương đối nhỏ. Ngược lại, cũng có Kitô giáo chiếm thiểu số quan trọng ở một số quốc gia đông dân nhất thế giới.

Chẳng hạn Trung Quốc và Ấn Độ có Kitô giáo thiểu số lớn nhất, 67 và 32 triệu (5 và 2,6%). Theo sau là Indonesia với 21 triệu (8,8%). Con số Kitô hữu Hàn Quốc là 14,1 triệu (44,8%), 7 triệu của Việt Nam (8,0%). Kazakhstan ở vị trí thứ chín với 4,1 triệu (26,2%).