Đức cha Stefano Xu Hongwei được tấn phong Giám mục của Hanzhong

Đây là lễ tấn phong giám mục thứ hai kể từ Thỏa thuận Trung Quốc và Vatican ngày 22.9.2018. Buổi lễ long trọng tổ chức ngày 28.8 tại Nhà thờ chính tòa thánh Micae ở Hanzhong được chủ tọa do Đức cha Ma Yinglin, giám mục Kunming (Yunnan) và chủ tịch Hội đồng giám mục Trung Quốc, một trong bảy giám mục được Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bãi bỏ “vạ tuyệt thông”.

Ngoài ra, còn có sự hiện diện của 7 Đức Giám Mục thuộc vùng Shaanxi: Đức Giám Mục Wu Qinjing của Zhouzhi; Đức giám mực Tong Chanping của Weinan; Đức Giám Mục Yang Xiaoting of Yulin; Đức Giám Mục Dang Mingyan của Xian; Đức Giám Mục Yu Runshen của Hanzhong; Đức Giám Mục Han Yingjin của Sanyuan; Đức Giám Mục Wang Xiaoxun của Ankang; 80 linh mục đồng tế, một nhóm nữ tu, một đám đông cả ngàn người.

Trong buổi lễ, Hội đồng Giám mục Trung Quốc đọc sắc lệnh tấn phong giám mục. Tại một thời điểm nhất định, văn bản chính thức xác định rằng "Đức Giáo Hoàng đã phê chuẩn ứng viên". Trong quá khứ, các giám mục chính thức chỉ được bổ nhiệm bởi Hội đồng Giám mục. Đối với một số linh mục, đây là dấu hiệu cho thấy "thỏa thuận đang hoạt động". Tuy nhiên, các linh mục khác chỉ ra rằng theo cách này, Đức Giáo Hoàng chỉ có chức năng "phê chuẩn" và không "bổ nhiệm" giám mục, do đó ngài tuân thủ phương pháp Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục.

Ngoài ra, việc bổ nhiệm Đức cha Xu theo "phương pháp Trung Quốc" - cũng như của Đức cha Yao Shun - diễn ra theo kiểu rất "thế tục": trong một khách sạn, dưới sự kiểm soát thận trọng của chính quyền dân sự, rất giống với một cuộc bầu cử chính trị. Sự thiếu rõ ràng này được xem xét cẩn thận bởi các nhân vật thân cận với Vatican, họ tuyên bố rằng Đức cha Xu được Tòa thánh chọn từ lâu trước khi được bổ nhiệm chính thức.

Giám đốc Văn phòng Báo chí Vatican đã đưa ra một thông tin ngày 28.8, nói rằng hai Giám mục Trung quốc đầu tiên đã được tấn phong với bổ nhiệm của Tòa Thánh, kể từ sau khi Thỏa thuận tạm thời giữa Vatican và Trung quốc được ký kết vào tháng 22/9/2018 tại Bắc Kinh.

Đức cha Stefano Xu Hongmei, 44 tuổi, thụ phong linh mục năm 2002. Từ tháng 7 năm 2004 đến tháng 6 năm 2008, ngài học tại Đại học Giáo hoàng Urbanianum ở Rome (Vatican), tốt nghiệp Cao học mục vụ; từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 4 năm 2010, ngài tiếp tục nghiên cứu mục vụ tại giáo phận Vancouver (Canada). Vào tháng 4 năm 2010, ngài được bổ nhiệm làm chính xứ Nhà thờ chính tòa West Street ở quận Hantai. Vào tháng 12 năm 2015, ngài trở thành thành viên của Ủy ban Công Giáo Tỉnh (gồm hai hội: Hội yêu nước và Hội đồng Giám mục). Năm 2012, và năm 2017, ngài cũng là thành viên của Ủy ban Thường vụ Hội nghị Chính trị Tư vấn Nhân dân Trung Quốc tại quận Ren Hantai. Vào ngày 11 tháng 4 năm 2019, ngài được chọn làm giám mục của giáo phận Hanzhong. Châm ngôn của ngài là: "Phục vụ trong Chân lý và Bác ái".

Giáo phận Hanzhong là một khu vực truyền giáo cổ của Hội Giáo hoàng về Truyền giáo Nước ngoài (PIME). Giáo phận có khoảng 30 ngàn tín hữu, được phục vụ bởi 30 linh mục và 11 nữ tu, trong một thời gian dài giáo phận bị phân chia giữa một cộng đồng ngầm và một cộng đồng chính thức, với hai giám mục khác nhau. Sự hòa giải vẫn đang tiến triển bắt đầu trước khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 qua đời. Giáo phận Hanzhong có 27 linh mục, 8 nữ tu và một chủng sinh, phục vụ cho 20 ngàn tín hữu Công Giáo tại 21 giáo xứ.

Nguồn Asia News