Hội Đồng Giám Mục Đức đã phản ứng lại can thiệp của Vatican trong việc chuẩn bị cho một tiến trình công nghị “có hiệu quả ràng buộc” sẽ được tổ chức tại quốc gia này bắt đầu từ Mùa Vọng. Hội Đồng Giám Mục cho biết hôm thứ Sáu rằng những chỉ trích chi tiết từ Hội đồng Giáo hoàng về giải thích các văn bản luật chỉ liên quan đến các tài liệu dự thảo cũ, và không tính đến những thay đổi mới được thực hiện trong các kế hoạch của các Giám Mục Đức.

Nhưng việc xem xét các tài liệu của Hội Đồng chỉ ra rằng các vấn đề được Vatican nêu lên vẫn chưa được giải quyết trong các dự thảo quy chế của các Giám Mục Đức, đã được phê duyệt tạm thời vào ngày 19 tháng 8, và vẫn không thay đổi vào ngày 30 tháng 8, 5 ngày trước sự can thiệp của Vatican.

Hôm 04 Tháng Chín, Đức Hồng Y Marc Ouellet, Tổng Trưởng Bộ Giám Mục, đã viết thư cho Đức Hồng Y Marx, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức, bày tỏ mối quan tâm về các kế hoạch của cac Giám Mục Đức tiến hành tiến trình công nghị “có hiệu quả ràng buộc” được Đức Hồng Y Marx công bố vào đầu năm nay.

Thông tấn xã CNA báo cáo rằng bức thư và bản đánh giá pháp lý dài bốn trang của Ủy ban Giáo hoàng về các văn bản luật, bày tỏ sự dè dặt về các kế hoạch của Đức, đặc biệt là ý định xem xét và thông qua các nghị quyết có hiệu quả ràng buộc đối với các giáo huấn và kỷ luật của Giáo hội toàn cầu.

Hôm thứ Sáu 13 tháng 9, Hội Đồng Giám Mục Đức đã công bố cả thư của Đức Hồng Y Ouellet và bản đánh giá pháp lý đính kèm, nhưng bác bỏ những lo ngại bày tỏ trong đó, nói rằng phê phán của Vatican không dựa trên phiên bản hiện tại của các Giám Mục Đức.

“Ý kiến của Hội đồng Giáo hoàng về Văn bản luật đề cập đến các phiên bản dự thảo quy chế hồi tháng 6 năm 2019 và không tính đến các phiên bản cập nhật trong tháng Bảy và sau cuộc họp Hội đồng thường trực trong tháng Tám, mà chúng tôi đã bỏ đi một số đoạn các ý kiến này đề cập đến”, tuyên bố của Hội Đồng Giám Mục cho biết như trên hôm thứ Sáu.

Đức Hồng Y Marx sẽ bay sang Rôma vào tuần tới để gặp gỡ Đức Hồng Y Ouellette và “xua tan bất kỳ sự hiểu lầm nào” về kế hoạch của các Giám Mục Đức, Hội Đồng Giám Mục Đức cho biết hôm 13 Tháng Chín.

Một số “hiểu lầm” chủ yếu có thể được nêu lên trong cuộc họp đó vẫn nhan nhãn trong phiên bản kế hoạch của Ủy ban Thường Trực Hội Đồng Giám Mục Đức được phê duyệt ngày 19 tháng 8.

Tài liệu đó, do CNA có được, cho thấy gần như tất cả các điều khoản được ghi nhận là có vấn đề theo đánh giá của Hội đồng Giáo hoàng về Văn bản luật vẫn là một phần trong kế hoạch của các Giám Mục Đức.

Phê bình pháp lý của Vatican, ngày 1 tháng Tám, giải thích rằng cả hai lĩnh vực nội dung và phương pháp tiến hành đều vượt quá thẩm quyền của các Giám Mục Đức.

Trong bài đánh giá pháp lý về các đạo luật dự thảo, Đức Tổng Giám Mục Filippo Iannone, người đứng đầu Hội đồng Giáo hoàng về giải thích các văn bản luật, lưu ý rằng các Giám Mục Đức đề xuất việc thảo luận trên bốn chủ đề chính: “thẩm quyền, sự dự phần và phân chia quyền lực” giữa Tòa Thánh và các Giáo Hội địa phương, “đạo đức tình dục”, “hình thái đời sống linh mục”, và “ phụ nữ trong các thừa tác vụ và chức vụ của Giáo Hội”.

Tất cả bốn lĩnh vực chủ yếu vẫn còn nguyên trong phiên bản tháng Tám, được thông qua bởi Ủy ban Thường Trực Hội Đồng Giám Mục.

Hội đồng Giáo hoàng về giải thích các văn bản luật cũng cho rằng kế hoạch của các Giám Mục Đức là triệu tập một Công Đồng Địa Phương “nhưng né tránh không sử dụng thuật ngữ này”.

“Làm thế nào một Giáo Hội địa phương có thể thảo luận với hiệu quả ràng buộc khi các chủ đề thảo luận có liên quan đến toàn thể Giáo Hội?”, Đức Cha Iannone viết.

Ngài nhấn mạnh rằng:

“Hội Đồng Giám Mục không thể mang lại hiệu lực pháp lý cho các nghị quyết về các vấn đề này, điều đó vượt quá khả năng của nó”.

Mặc dù các Giám Mục Đức khẳng định rằng Vatican đã phê bình một phiên bản trước đó, tuy nhiên, phiên bản được Ủy ban Thường Trực Hội Đồng Giám Mục thông qua vào tháng 8 vẫn nói tại Điều 3, rằng “ Công Nghị là cơ quan ưu việt và có quyền thảo luận. Các thành viên của công nghị có quyền bình chọn trong các vấn đề cần biểu quyết.”

Bản dự thảo tháng 8 cũng quy định Hội Đồng Giám Mục Đức và Ủy ban Trung ương Công Giáo Đức (ZdK) có số tham dự viên bằng nhau và có quyền bình đẳng trong bàn bạc và biểu quyết.

Phân tích của Đức Cha Iannone cho biết sự sắp xếp như thế là không thể chấp nhận.

“Có một ấn tượng rằng Hội Đồng Giám Mục và ZdK đều bình đẳng với nhau: họ gửi cùng một số lượng tương đương các tham dự viên, bình đẳng trong việc chủ tọa các phiên họp, bình quyền trong bỏ phiếu và thảo luận, và vân vân.”

“Tính chất cá mè một lứa này giữa các Giám Mục và giáo dân là không phù hợp về phương diện giáo hội học,” Đức Cha Iannone khẳng định.

Một điểm quan trọng khác trong đánh giá của Tòa Thánh là thiếu sự tham gia của các viên chức Vatican trong việc phê chuẩn bất kỳ nghị quyết nào được đưa ra.

“Liên quan đến việc công bố các quyết định, điều 12, 2 quy định rằng những vấn đề liên quan đến Giáo Hội Hoàn Vũ sẽ được ‘übertragen’ – thông truyền cho Tòa Thánh. Như đã nói ở trên, các chủ đề đã nêu vượt quá thẩm quyền của một Giáo Hội địa phương,” Đức Cha Iannone viết, trước khi hướng sự chú ý đặc biệt đến thuật ngữ “übertragen”, “transmit”– thông truyền - những quyết định cho Rôma.

“Ta phải tự hỏi: ‘thông truyền’ có nghĩa là gì? Chỉ là chuyện báo cho biết các vấn đề đã được bàn bạc quyết định, hay thỉnh cầu recognitio [phê duyệt chính thức] như dự kiến đối với các nghị quyết của một Công Đồng Địa Phương? Dự thảo quy chế đặt ra quá nhiều câu hỏi bỏ ngỏ.”

Trong dự thảo được Ủy ban Thường Trực Hội Đồng Giám Mục sửa đổi vào ngày 19 tháng 8, Điều 11, 2, đã được phê duyệt, khẳng định rằng “Các nghị quyết liên quan đến thẩm quyền của Giáo Hội Hoàn Vũ cũng sẽ được thông truyền cho Tòa Thánh.”


Source:Catholic News Agency