Đức Thánh Cha tạ ơn Đức Mẹ

Khi vừa trở về Rôma sau một cuộc Tông du bận rộn, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tới Đền thờ Đức Bà Cả quì trước bàn thờ Mẹ để tạ ơn Mẹ trước những hồng ân và thành công của chuyến tông du lần thứ 31 dài 6 ngày tới ba quốc gia Mozambique, Madagascar và Mauritius.
ĐTC dâng một bó bông lên trước bàn thờ Đức Bà bầu cử Dân thành Roma gọi là “Maria Salus Populi Romani”, Ngài quý lặng cầu nguyện tạ ơn… Sau đó ra xe về Vatican trở lại với công việc và nghỉ ngơi…