Giáo xứ Phúc Lâm, giáo phận Xuân Lộc tự xây cầu đường.

GP Xuân Lộc:Vào hai ngày 17-18 tháng 12 năm 2018, được sự động viên, khích lệ và giúp đỡ kinh phí của cha Chánh xứ Giuse Đỗ Viết Đại và Ban Hành Giáo Giáo xứ Phúc Lâm, hạt Hố Nai, sự vận động của Ban Điều Hành khu họ La Vang cùng sự đồng thuận của bà con dân họ, cầu La Vang thuộc giáo xứ Phúc Lâm và những con đường dẫn đến cầu đều được trải nhựa đường. Công việc hoàn thành tốt đẹp ngoài sự mong đợi. Đây là một món quà Giáng Sinh đầy ý nghĩa với người dân trong vùng.

Xem Hình

Đây là con đường huyết mạch nối kết bà con giáo dân của khu họ La vang cũng như bà con thuộc khu phố 13 với các khu họ khác thuộc Giáo xứ Phúc Lâm. Con đường giúp cho các em học sinh đi học được an toàn, giúp cho dân họ tham dự phụng vụ được thuận lợi, dễ dàng và giúp cho người dân trong vùng tham gia giao thông an toàn và thuận lợi.

Xin Chúa và Mẹ La Vang ban muôn ơn lành xuống cho quý Cha, quý chức và những người góp công của cho công việc tốt đẹp này.

Hoàng Bá Quý