Trong niềm hân hoan mừng kính Thánh tử đạo Đaminh Bùi Văn Úy, Cùng với toàn thể Giáo Hội, chiều ngày 19 tháng 12 năm 2018, Giáo xứ Lộc Lâm, Hạt Hố Nai, Giáo phận Xuân Lộc đã tổ chức thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Nhân.

Như hàng năm, cứ đến ngày 11 tháng 12, toàn thể dân xứ Lộc Lâm đều cảm thấy nao nức, hân hoan mừng vui như một ngày hội lớn của giáo xứ, nhưng năm nay, đặc biệt hơn mọi năm Thánh Úy được tròn 30 năm Giáo hội tuyên phong lên bậc Hiển Thánh, thật là một hồng ân lớn lao Thiên Chúa đã ban cho Giáo xứ Lộc Lâm thân yêu này.

Xem Hình

Cộng đoàn giáo dân rước kiệu Thánh và Xương Thánh chung quanh đài Đức Mẹ và năm nay, thánh lễ được cử hành ngay tại trung tâm đài làm cho bầu khí thật trang nghiêm và sốt sáng. Thánh lễ trọng thể do Cha chánh xứ Giuse Phạm Văn Hoàng chủ tế, đồng tế với Ngài có cha phó xứ Giuse Nguyễn Cao Trí, cha chánh xứ Thọ Lộc Phêrô Phạm Quốc Thuần, cha chánh xứ Tân Xuân Gioan B. Vũ Minh Tân và cha đồng hương Gioan B Khổng Hữu Hiền nhân dịp về thăm quê hương cùng thầy Gioan đồng hương.

Xin Thánh Nhân cầu thay nguyện giúp cho Giáo xứ chúng con luôn được trung kiên với Chúa đến cùng, xin cho mỗi gia đình trong giáo xứ trở thành các gia đình thánh, biết nêu gương sống chứng nhân giữa lòng thế giới này, và xin cho mỗi người chúng con được sống an nhiên, sống bác ái, hy sinh gắn bó với nhau trong tình yêu thương làm cho giáo xứ được thánh thiện hơn và cách riêng xin cho những người giáo dân thuộc làng Đông Tiến, những người còn sống cũng như đã qua đời đã góp công gìn giữ Xương Thánh đến ngày nay luôn được nhiều niềm vui trong cuộc sống và hưởng nhờ những ân phúc của Thánh Nhân.

Đôi dòng tiểu sử Thánh Đaminh Bùi Văn Úy

Ðaminh Bùi Văn Úy, Dòng Ba Ða Minh, thầy giảng; sinh năm1813 tại Tiên Môn, Thái Bình; được phúc tử đạo ngày 19 tháng 12 năm 1839 tại Cổ Mễ dưới đời vua Minh Mạng.

Ngài bị bắt vì có đạo cùng với Tôma Ðệ và bị xử giảo (thắt cổ) chết vì không chịu bỏ đạo. Ngày 27.5.1900, Đức Giáo Hoàng Lêo XIII đã suy tôn năm vị anh hùng tử đạo: Phanxicô Xavie Hà trọng Mậu, Đaminh Bùi văn Úy, Augustinô Nguyễn văn Mới, Tôma Nguyễn văn Đệ và Stêphanô Nguyễn văn Vinh lên bậc Chân Phước. Ngày 19.6.1988 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong các vị lên bậc hiển thánh cùng với 116 vị anh hùng tử đạo Việt Nam. Ngày Lễ kínhNgài vào ngày 19 tháng 12 hàng năm.

MVTT GIÁO XỨ LỘC LÂM

Giuse Nguyễn Trường Kỳ