Ngày 18 tháng 10, ông Greg Burke, giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, đưa ra một tuyên bố toàn văn như sau:

Nhiều phái đoàn khác nhau đã tham dự Lễ Tuyên Thánh của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và sáu vị Chân Phước khác, bao gồm cả một đoàn từ Đài Loan, do Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân dẫn đầu.

Trước Thánh lễ, các trưởng phái đoàn đã chào thăm xã giao ngắn gọn với Đức Thánh Cha Phanxicô, theo như thông lệ trong những dịp như vậy.

Trong bối cảnh này, hoàn toàn thuần túy tôn giáo, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân đã nhắc lại lời mời Đức Giáo Hoàng đến thăm Đài Loan.

Về vấn đề này, tôi có thể nói rằng một chuyến viếng thăm như vậy của Đức Thánh Cha hiện nay chưa được hoạch định.


Source: Holy See Press Office Declaration of the Director of the Holy See Press Office, Greg Burke, 18.10.2018