BƠ VƠ
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Chúa gọi,
con nhận ra bé
ngồi bán cá bên vệ đường.
Chúa nói,
mẹ em mắc bệnh Sida,
chết, xác sình thối,
mới hôm qua
dân làng vùi nông bên vệ đường!
Giờ bơ vơ,
không nơi tựa nương!
(NTT)