Chuyện Cha Phêrô Nguyễn Thế Tuyển, chủ tịch Liên Giáo Sĩ & Tu Sĩ Miền Đông Canada mừng 15 năm linh mục được trình bày với vài hình ảnh để chúng ta cùng cảm tạ Chúa cho chức linh mục, cho đời tận hiến trong nếp sống tu trì và cho cả những khó khăn trên đường tới bàn thánh của anh em chủng sinh. Nhân tiện nói chuyện đã qua để chia sẻ chút suy nghĩ cá nhân về đời sống linh mục hiện tại.

Cha Phêrô Nguyễn thế Tuyển sinh năm 1959, chưa đầy 50 tuổi nhưng đã tròn 15 năm Linh Mục. Hiện tại, Ngài đang là Cha Xứ người Canada, nhà thờ Canadian, ngay trong Phố Hamilton. Ngài cũng là tuyên úy của Đại Học McMaster, đối diện với Nhà Thờ. Ngoài ra Ngài cũng là chủ tịch của Liên Giáo Sĩ & Tu Sĩ Việt Nam Miền Đông Canada trong 3 năm qua. Ngài không làm mục vụ cho người Việt Nam. Nhưng người Việt Nam ở Hamilton và vùng phụ cận như Brampton, Kitchener, Waterloo. London và cả Windsor đều biết Cha Tuyển, mộ mến Ngài và đứng ra tổ chức lễ mừng 15 năm linh mục cho Ngài.

Thánh Lễ Tạ Ơn qui tụ đông hơn 300 VN, điều đáng chú ý: không một ai là giáo dân của Cha Tuyển. Có 10 anh em linh mục xa gần đến chung vui. Đáng kế có Cha Giuse Nguyễn thế Phương là anh của Cha Tuyển, đến từ Vancouver. Có Cha Phêrô Trần thế Tuyên, chủ tịch đến từ Alberta. Cũng không quên người em gái của Cha là Soeur Cầu, Mến Thánh Giá Đà Lạt đến từ Mỹ. Thánh Lễ Tạ ơn dài nhưng thật vui và có ý nghĩa! Cha Giuse Trần xuân Lãm giảng lễ đã chia sẻ về cuộc đời Cha Tuyển thật ý nghĩa và rất dí dõm như sau: “Khi còn bé, Bà Cố ít sữa, nên Cha Tuyển được bế đi cho bú nhờ. Cha lớn lên nhờ sữa của nhiều bà Mẹ, nên da Cha hay ngã màu: lúc đen, lúc đỏ, ít lúc nào trắng!”

Việc bú nhờ ngày còn bé tạo nên nơi Cha Tuyển lối sống theo tinh thần tương trợ. Không ai có thể sống tự mình, nhưng nhờ Ơn Chúa và sự giúp đỡ của người khác. Đó là những nguồn sữa mà chúng ta bú nhờ để sống. Đây là điểm nỗi bật trong đời linh mục của Cha Tuyển: Luôn nêu cao tinh thần thương yêu, gắn bó với anh em linh mục và rất sẵn sàng với bà con giáo dân. Yêu thương là hy sinh. Càng hy sinh càng dễ qui tụ người khác. Nếu giáo dân không đến hay không thích đến với linh mục là vì linh mục chưa sống hy sinh trọn vẹn cho họ. Theo tự nhiên: Không ai thích đến với người không thương mình. Nên xin đừng đổ lỗi cho rằng giáo dân lạnh nhạt hay vô tình với linh mục, để linh mục cô đơn âm thầm trong nhà xứ ngày qua ngày. Tình yêu thương và sự hy sinh là một thu hút mạnh mẽ. Người ta đến với Chúa vì Chúa yêu thương và hy sinh đến chết cho con người. Nếu người ta không đến, linh mục hãy tự vấn: tôi có yêu thương và hy sinh thời giờ, sức khỏe và tài năng để phục vụ giáo dân chưa?

Xin chúc mừng Cha Phêrô Nguyễn thế Tuyển về những thành công trong 15 năm linh mục. Xin cám ơn Cha đã nêu gương yêu thương nâng đỡ giữa linh mục tu sĩ và nêu gương yêu thương phục vụ nơi giáo dân xa gần. Xin Chúa luôn ở cùng Cha!

Lm. Phêrô Trần thế Tuyên

Chủ tịch