Ngày 29 tháng Tám, Ông Matteo Bruni Giám Đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, đã công bố các quyết định bổ nhiệm quan trọng sau đây của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Bruno Musarò, Tổng Giám Mục hiệu tòa Abari, cho đến nay là Sứ thần Tòa Thánh tại Cộng Hòa Ai Cập và Khâm Sứ Tòa Thánh tại Liên Đoàn Các Quốc Gia Ả Rập làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Costa Rica.

Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Ivo Scapolo, Tổng Giám Mục hiệu tòa Tagaste, cho đến nay là Sứ thần Tòa Thánh tại Chí Lợi làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Bồ Đào Nha.

Đức Tổng Giám Mục Bruno Musarò

Đức Tổng Giám Mục Bruno Musarò là người Ý, sinh ngày 27 tháng Sáu, 1948. Ngài được thụ phong linh mục ngày 19 tháng Chín, 1971. Ngài gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh từ năm 1977 và đã từng phục vụ tại Nam Hàn, Ý, Cộng Hòa Trung Phi, Panama, Bangladesh và Tây Ban Nha.

Ngày 3 tháng 12, 1994, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã cử ngài làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Panama. Ngài được tấn phong Tổng Giám Mục vào ngày 6 tháng Giêng năm 1995, hiệu tòa Abari.

Đến ngày 25 tháng 9 năm 1999, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm ngài là Sứ thần Tòa thánh tại Madagascar, Seychelles và Mauritius và Khâm Sứ Tòa Thánh tại Comoros và Reunion.

Ngày 10 tháng 2 năm 2004, ngài được bổ nhiệm Sứ Thần Tòa Thánh tại Guatemala.

Ngày 5 tháng Giêng năm 2009, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã bổ nhiệm ngài làm Sứ thần Tòa thánh tại Peru, và vào ngày 6 tháng 8 năm 2011, Sứ thần Tòa thánh tại Cuba.

Tháng 9 năm 2014, khi đang nghỉ hè tại Ý, Đức Cha Musaro đã làm anh em nhà Castro điên tiết khi nói với giới truyền thông về Cuba như một đất nước “nghèo đói cùng cực và suy thoái dân sự và nhân bản”. Người dân Cuba là “nạn nhân của chế độ độc tài xã hội chủ nghĩa đã khiến họ phải khuất phục trong 56 năm qua”, Đức Cha Musaro nói. Ngài nói thêm rằng “Tôi rất biết ơn Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm tôi đến hòn đảo này và tôi hy vọng khi tôi ra đi thì cái chế độ xã hội chủ nghĩa ấy đã biến mất hoàn toàn.”

Vụ này đã gây ra các sóng gió ngoại giao. Vài tháng sau, vào ngày 2 tháng 2 năm 2015, ngài được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa thánh tại Ai Cập và Khâm Sứ Tòa Thánh tại Liên Đoàn Các Quốc Gia Ả Rập.

Đức Tổng Giám Mục Ivo Scapolo

Đức Cha Ivo Scapolo, người Ý, sinh ngày 24 tháng 7 năm 1953 tại Terrassa Padovana, thuộc tỉnh Padua. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 4 tháng 6 năm 1978 tại Padua. Sau khi lấy bằng tiến sĩ về giáo luật, ngài gia nhập ngành ngoại giao Tòa thánh vào ngày 1 tháng 5 năm 1984.

Ngài đã phục vụ tại Angola, Bồ Đào Nha và Hoa Kỳ, và làm việc tại Phân bộ Quan hệ với các Dân nước của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.

Vào ngày 26 tháng 3 năm 2002, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm ngài làm Sứ thần Tòa thánh tại Bôlivia. Ngài đã được tấn phong Tổng Giám Mục hiệu tòa Tagaste vào ngày 12 tháng 5, 2002. Vào ngày 17 tháng 1 năm 2008, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm ngài làm Sứ thần Tòa thánh tại Rwanda, và vào ngày 15 tháng 7 năm 2011 Sứ thần Tòa thánh tại Chí Lợi.

Juan Carlos Cruz, một người từng bị lạm dụng, là một người chống đối rất mạnh Đức Tổng Giám Mục Scapolo. Ông ta cho rằng Đức Tổng Giám Mục không báo cáo trung thực tình hình tại Chí Lợi với Đức Thánh Cha Phanxicô.

Việc Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Sứ thần Tòa thánh tại Bồ Đào Nha có thể giúp làm giảm bớt các căng thẳng tại Chí Lợi.


Source:Holy See Press Office