Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Hôm 15 tháng 8, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, ký giả Esteban Pittaro của tờ Aleteia có bài tường thuật sau về tiến trình phong thánh cho Cha Mauricio Jiménez, một linh mục Dòng Tên tại Á Căn Đình.

Hương thơm thánh thiện của Cha Mauricio Jiménez đã được nhiều người biết đến khi ngài còn sinh tiền. Hai mươi lăm năm sau cái chết của ngài, di sản của ngài như một nhà đào tạo của Dòng Tên, một linh mục thánh thiện, một nhà truyền giáo và một cha giải tội được nhiều người yêu mến tại các địa điểm khác nhau nơi ngài đã thực thi sứ vụ của mình không chìm vào quên lãng nhưng còn vang vọng xa hơn với những ơn lạ nhiều người nhận được. Chính vì thế, ngày 15 tháng Giêng năm 1979, tỉnh dòng Tên tại Á Căn Đình quyết định khai quật ngôi mộ của ngài tại nghĩa trang Colegio Maximo, ở San Miguel để đưa về một nơi khác cho các tín hữu dễ dàng kính viếng.

Chiếc quan tài của ngài bị mục nát hoàn toàn. Ngôi mộ hoàn toàn bị ngập nước. Tuy nhiên, nằm sâu trong lớp nước này, thi thể của Cha Mauricio Jiménez vẫn còn nguyên vẹn. Việc cải táng Cha Mauricio Jiménez không được thực hiện ngay như dự trù, nhưng được dời lại để các giới chức có thẩm quyền nghiên cứu về hiện tượng này. Ba bác sĩ đã chứng thực thân xác của Cha Mauricio Jiménez không hề bị phân hủy theo định luật tự nhiên.

Đức Phanxicô, lúc bấy giờ là Cha Jorge Bergoglio, Bề Trên Giám Tỉnh dòng Tên tại Á Căn Đình, long trọng xác nhân như sau trong thánh lễ cải táng Cha Mauricio Jiménez:

“Tôi làm chứng và thề trước mặt Thiên Chúa, Chúa chúng ta rằng trong những ngày này, từ lúc khai quật cho đến ngày hôm nay, thi hài không hề bị phân hủy của Cha Mauricio Jiménez đã không trải qua bất kỳ phương thức nào nhằm bảo tồn tình trạng không bị phân hủy này. Cũng thế, không có bất kỳ yếu tố nào thuộc loại này được đặt trong quan tài kẽm mà cơ thể ngài vừa được đặt vào.”

Đức Cha Horacio Alberto Bózzoli, Giám Mục San Miguel đã đến tận nơi xem xét hiện tượng này và truyền lập báo cáo gởi về cho Tòa Thánh. Ngày 29 tháng Sáu, 1984, vị kế nhiệm ngài là Đức Cha José Manuel Lorenzo đã chính thức mở cuộc điều tra để dọn dường cho việc tuyên thánh cho Cha Mauricio Jiménez. Đức Phanxicô, lúc ấy là giám đốc học viện Colegio Maximo, đã được bổ nhiệm làm phó cáo thỉnh viên của cuộc điều tra này.

Ba mươi ba năm sau, vào tháng 3 năm 2018, hài cốt của Cha Mauricio Jiménez được chuyển đến Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, trong khu phố Villa Trujui, nơi các nhà truyền giáo Dòng Tên đã làm việc kể từ khi khu phố được thành lập, chỉ cách Colegio Maximo 30 dãy phố. Tại đây, mọi người cầu nguyện với lòng sùng kính Đức Mẹ Tháo Gỡ Các Nút Thắt một cách đặc biệt cho tiến trình phong Chân Phước cho ngài, đặc biệt là vào ngày mùng 8 hàng tháng.

Cha Mauricio Jiménez sinh tại ở Tây Ban Nha vào ngày 22 tháng 9 năm 1881. Khi còn nhỏ, ngài là một trẻ chăn chiên nghèo, đã học cách yêu mến Đức Trinh Nữ Maria bằng cách cầu nguyện với chuỗi Mân côi tại nhà nguyện nhỏ kính Đức Mẹ Ulagares, Đấng bảo trợ của thị trấn này. Cha Mauricio Jiménez có một lòng sùng kính Đức Mẹ đặc biệt trong suốt cuộc đời mình. Ngài đã đề cập đến Đức Mẹ trong lá thư cuối cùng của mình.

Ngài vào tu viện Dòng Tên, và được thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 7 năm 1913, tại Colegio Máimumo de Dertos, ở Tarragona. Ngài nổi bật ở Tây Ban Nha như một nhà đào tạo, và đó cũng là nhiệm vụ chính của ngài khi được phái đi Nam Mỹ. Ngài đến Á Căn Đình vào năm 1930.

Trong 18 năm, ngài là Giám Đốc Chủng Viện Cordoba, Á Căn Đình. Tuy nhiên, lòng nhiệt thành tông đồ của ngài đã vượt xa việc đào tạo các linh mục, tu sĩ Dòng Tên tương lai. Ngài thực hiện những công việc to lớn trong ngành giáo dục, mở các bệnh viện, và các chương trình tĩnh tâm dành cho anh chị em giáo dân.

Ngày 8 tháng 12 năm 1954, kỷ niệm 100 năm tuyên bố giáo điều về Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên Tội, ngài được Chúa gọi về.

Hôm 31 tháng 7 vừa qua, nhân lễ thánh Ignatius Loyola, đấng sáng lập Dòng Tên, nhà dòng cho biết giai đoạn điều tra ở cấp giáo phận trong tiến trình phong chân phước cho Cha Mauricio Jiménez đã được hoàn tất. Các tài liệu của ủy ban điều tra đã được trao cho Bộ Tuyên Thánh.


Source:Aleteia