Theo tin Zenit, trong một lá thư được công bố ngày 29 tháng Sáu năm 2019, trực tiếp gửi cho người Công Giáo Đức, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khuyến khích họ cải cách đích thực, thoát ra ngoài cuộc khủng hoảng hiện nay của Giáo Hội Đức.

Vào một thời "đang thay đổi", 1 thời nêu lên nhiều vấn đề cũ mới, Đức Phanxicô viết rằng "tranh luận" là điều cần thiết để đồng hành với hành trình đồng nghị do các giám mục Đức quyết định. Cuộc tranh luận ấy nói về việc giải quyết các vụ lạm dụng tình dục, các cộng đồng ngày một già hơn, thiếu ơn gọi, bác bỏ học lý tính dục Công Giáo, lối sống của các linh mục.

“Vatican News” ghi nhận rằng Đức Thánh Cha không đưa ra các giải pháp dọn sẵn, nhưng kêu gọi sự hợp nhất. "Mỗi khi một cộng đồng Giáo Hội tìm cách thoát khỏi các nan đề của mình một mình, chỉ tin tưởng vào sức mạnh của mình, các phương pháp và trí thông minh của mình mà thôi, thì kết cục đều đã nhân thừa và đổ thêm dầu vào các sự ác mình muốn vượt qua".

Trong một bối cảnh "đức tin đang chết từ từ... không những trên bình diện thiêng liêng mà cả trên bình diện xã hội và văn hóa" ngài hoan nghênh "cảm thức trách nhiệm và lòng quảng đại" của người Công Giáo Đức, cũng như các cố gắng đại kết của họ.

Đức Thánh Cha mời gọi họ dành chỗ cho Chúa Thánh Thần để phát huy "các diễn trình xây dựng chúng ta như Dân Thiên Chúa thay vì tìm kiếm các kết quả tức khắc với các hệ quả non yểu và trung bình".

Trong lá thư, Đức Thánh Cha cũng than phiền về cơn cám dỗ "muốn tin rằng giải pháp tốt nhất cho một số lớn vấn đề và cho việc thiếu tái tổ chức hiện nay" và nhu cầu "thay đổi sự việc" ... "để sắp xếp và làm cho đời sống Giáo Hội trở nên dễ dàng hơn bằng cách thích ứng nó với luận lý học ngày nay hoặc luận lý học của 1 nhóm đặc thù".

Ngài khẩn khoản yêu cầu một cuộc "hồi tâm mục vụ", 1 cuộc hồi tâm không có nghĩa thích ứng hay duy truyền thống. Ngài nhấn mạnh: Truyền giảng Tin Mừng "không phải là tái sắp xếp chiến thuật của Giáo Hội trong thế giới ngày nay" hoặc "cố gắng tái khám phá các thói quen và thực hành có nghĩa trong các bối cảnh văn hóa khác".

Với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các Mối Phúc cho ta các mục tiêu của cuộc cải cách đích thực: bắt đầu lên đường gặp gỡ các anh chị em của mình ở các vùng ngoại vi, tránh kết cục "trở thành cô lập trong các điểm đặc thù của mình". Ngài kết luận "Ta không thể làm ngơ hay dấu diếm các thách thức đang chờ chúng ta, các vấn đề đa dạng và các đòi hỏi đang xuất hiện, nhưng phải giải quyết chúng bằng cách thận trọng đừng để bị khóa kín trong đó, hay không còn thấy chúng nữa, qua việc thu gọn các chân trời và thực tại".