Theo VaticanNews, “Tầu Bệnh viện Đức Giáo Hoàng Phanxicô” đã đến Tổng giáo phận Belem và chuẩn bị bắt đầu làm việc tại các khu vực thuộc Vùng Amazon, nơi chỉ có thể tiếp cận bằng đường sông.

Trong một buổi lễ ra mắt tàu, một bức thư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã được đọc, trong đó Đức Thánh Cha bày tỏ sự hài lòng tuyệt vời được tham gia với những người dự phần “vào khoảnh khắc tạ ơn Chúa đầy vui mừng này”. Ngài nhận định rằng con tàu bệnh viện “sẽ mang Lời Chúa và cung cấp việc được chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho những người thiếu thốn nhất”, dọc theo một dải đất của vùng Amazon kéo dài khoảng một nghìn kilô mét.

Đáp lại mệnh lệnh của Chúa

“Ngoài việc là một cử chỉ cụ thể đẹp đẽ hướng tới Thượng hội đồng giám mục Vùng Amazon, Đức Giáo Hoàng nói, “bệnh viện trên sông này trước hết là một lời đáp lại mệnh lệnh của Chúa, Đấng tiếp tục phái các môn đệ của mình đến công bố Nước Thiên Chúa và để chữa lành người bệnh”. Thực thế, Đức Thánh Cha nói rằng, “sứ mệnh nguyên thủy” của tàu bệnh viện mới sẽ là cổ vũ “sự sống dồi dào” được Chúa Giêsu đề nghị với mọi người nam nữ.

Trong bức thư của mình, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc lại một lần nữa hình ảnh của Giáo hội như một “bệnh viện dã chiến”, nơi “chào đón mọi người mà không phân biệt hay điều kiện”; ngài lưu ý rằng với sáng kiến mới này, Giáo hội cũng có thể được coi là “một bệnh viện trên sông nước”.

Dấu hiệu của đức tin và liên đới

Ngài nói “Như Chúa Giêsu, khi xuất hiện đi bộ trên mặt nước, làm dịu cơn bão và củng cố đức tin của các môn đệ, chiếc thuyền này sẽ mang lại cả sự an ủi và yên tĩnh tinh thần cho những thăng trầm của những người đàn ông và đàn bà túng thiếu, bị bỏ rơi cho số phận của họ” .

Đức Thánh Cha kết thúc bức thư của ngài bằng lời cảm ơn Đức cha Bernardo Bahlmann của Óbidos (Brazil), người đề xướng chính của sáng kiến, cùng với các Cha dòng Phanxicô của Providence, vì “dấu chỉ đức tin và tình liên đới Kitô giáo này”.