“Hãy Tin Tưởng Phó Thác Nơi Mẹ Maria” – đó là lời khuyên Đức Giáo Hoàng ban vào cuối buổi tiếp kiến hàng tuần hôm thứ tư 22/2/2017 khi chào đón khách hành hương người Đức tại Quảng Trường Thánh Phê-rô – đó là buổi tiếp kiến chung đầu tiên ngoài quảng trường trong năm nay.

Đức Giáo Hoàng nói: “Cha ban lời chào mừng nồng nhiệt đến các khách hành hương người Đức.” và khuyến khích “Nhân dịp năm nay là năm Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Hiện Ra tại Fatima, chúng ta hãy tin tưởng phó thác nơi Đức Maria, Mẹ Hy Vọng, Đấng mời gọi chúng ta hướng về Ơn Cứu Độ, hướng về một thế giới mới và một nhân loại mới.

Ngài ban phép lành “Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho tất cả các con.”