Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Tuần vừa qua chúng ta cùng hiệp ý với Giáo Hội cầu nguyện cho những Anh Chị Em sống trong bậc vợ chồng và những ai sắp bước vào đời sống đôi bạn.

Tuần nầy, chúng ta hướng những ý nguyện cầu dành cho những ai đươc Chúa mời gọi bước vào đời sống hiến dâng. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay sẽ giúp cho chúng ta nhiều tư tưởng để suy nghĩ và sống trong xã hội hôm nay. Đồng thời cầu nguyện cho những ai đang sống đời dâng hiến hay đang chuẩn bị để bước vào đời sống hiến dâng.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Vua Salomon không xin sự giàu sang như vua Cha là Đavít, nhưng xin sự khôn ngoan để cai trị dân. Chúa ban cho ông điều ông mong ước và những điều khác nữa.

TRƯỚC BÀI II:
Lời Chúa như lưỡi gươm hai lưỡi thấu suốt vào tâm hồn và trí khôn. Với những suy nghĩ của trí khôn và tâm hồn rộng mở, chúng ta tiếp nhận Lời Chúa và đem ra thực hành.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Câu chuyện người thanh niên giàu có hướng chúng ta đến sự hiến dâng, chia sẻ phần vật chất. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi chúng ta sống đời dâng hiến.

Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện để cầu cho Giáo Hội và những ai đang hoặc sẽ sống đời hiến dâng.

1. Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô, Các Đức Giám Mục, Linh mục, Phó Tế: luôn trung thành trong ơn gọi để phục vụ Chúa và tha nhân trong đời sống hiến dâng và phục vụ. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho Quý Thầy, Quý Tu Sĩ Nam Nữ đang sống đời hiến dâng: luôn được niềm vui, ủi an trong cuộc đời theo Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho chúng con luôn khám phá ra những nhu cầu cần thiết của Anh Chị Em sống xung quanh: để giúp đỡ, chia sẻ những hồng ân Chúa ban. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam đuợc bình an, tôn giáo được tự do và nhân quyền được tôn trọng. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Chúng con nhớ đến Quý Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ của Chúa đã qua đời; Xin ban cho các Ngài sau cuộc đời phục vụ và hiến dâng, được xum họp trong bàn tiệc Nước Trời. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa là nguồn mọi ân phúc, Chúa ban co chúng con sự tự do để chọn con đường đi theo Chúa. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan như vua Salomon, để chúng con chọn đúng con đường chúng con đi. Con đuờng đó sẽ dẫn chúng con vào cuộc sống vĩnh cửu mai ngày. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.