ĐỀN THỜ DƯỚI TRỜI XANH
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)
Trời xanh tường thuật vinh quang Chúa!
Đền thờ Thiên Chúa vững thiên thu!
(NTT)