CON BỌ NGỰA
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Đít vểnh chìa khoe mắt lộn lồi
Cong mình dướn cẳng chống càng đôi
Nghiêng đầu vuốt mặt răng kìa tối
Ngóc cổ sờ râu miệng chắc mồi

Bụng lớn lê chà trông rõ tội
Chân dài bé nhỏ nặng nề lôi
Làm duyên đập cánh rằng ưa trội
Tạo dáng rung cành cũng vậy thôi.
(Trích thơ của Hoàng Hiện)