SUỐI THU QUYỆN LÁ VÀNG
Ảnh của Tấn Đạt
Suối thu quyện sóng lá vàng
Nhớ về tà áo cô nàng gió bay.
(bt)