PHÚT CẦU NGUYỆN CỦA BÉ
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh
Con nguyện hứa tôn thờ yêu Chúa
Bằng con đường riêng của trẻ thơ
Sao cao càng nhỏ và mờ
Thiên đàng lấp lánh đợi chờ trẻ thơ./.
(Trích thơ của Lm. Hồng Phúc)