TRĂNG RẰM TRÊN GIÁO ĐƯỜNG
Ảnh của Lê Trị
Giáo đường im bóng ánh trăng thanh
Văng vẳng đâu đây tiếng nguyện cầu..
(bt)