GIAO ĐIỂM ĐẤT TRỜI
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)
Ở nơi đất, nước gặp trời!
Mênh mông bát ngát tình Người yêu thương!
(NTT)