ĐƯỜNG QUÊ / COUNTRY ROAD
Ảnh của Robert Helfman
Một ngày sống ở thôn quê
Thú hơn cả tháng lê thê thị thành.
(bt)