THÁNG HOA CỦA MẸ
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)
Hồng hoa tươi thắm dâng lên Mẹ
Hương sắc căng tràn khẽ gió lay
Toả ngát bên toà Mẹ chí ái
Gói trọn tình con hiếu thảo hiền.
(KD)