THÁNG TƯ LẦN HẠT MÂN CÔI
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Tháng tư lần hạt Mân Côi
Cầu cho quê cũ qua thời khổ đau.
(nđc)