CHÂN DUNG CỦA MẸ
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh
Hương thơm tỏa nhẹ thiên đình.
Mẹ đẹp diễm lệ, xinh xinh tuyệt vời..
(Trích thơ của Lm.Giuse Nguyễn Hưng Lợi)