ĐẦU LỄ: Anh Chị Em thân mến,
Lời chào đầu tiên của Đức Kitô khi hiện ra với các môn đồ là: "Bình an cho các con! Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha". Qua lời chào và ơn Chúa Thánh Thần, các tông đồ đã lãnh nhận quyền cầm buộc và tháo gỡ qua bí tích giải tội.

Trong thành lễ Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót của Chúa, chúng ta quy hướng về Chúa là Đấng hay tha thứ, chúng ta cầu xin Ngài với lòng thành tâm ăn năn thống hối, qua bí tích giải tội, chúng ta lãnh nhận trong mùa Phục Sinh, sẽ tăng cường sức sống và gìn giữ ơn thánh của Chúa trong mỗi người chúng ta.

Ngoài ra, cách nay tròn 3 năm trong dịp lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa năm 2014, Đức Thánh Cha Phanxicô trong dịp lễ nầy đã phong thánh cho hai Đấng Chân Phước Tiền Nhiệm Giáo Hoàng của Ngài là Đức Cố Giáo Hoàng Gioan XXIII và Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Xin cho lời cầu bầu của 2 Đấng Thánh Giáo Hoàng và của Thánh Nữ Faustina, ban thêm nhiều Dân Thánh Chúa hăng say tham gia việc tôn kính Lòng Thương Xót mà Chúa đã mặc khải cho thánh nữ Faustina.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Bài đọc thuật lại sinh hoạt của cộng đoàn tiên khởi thời các tông đồ. Đây là một cộng đoàn chuyên tâm cầu nguyện và luôn nâng đỡ nhau trong việc bác ái.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phêrô trong bài giảng đầu tiên, đã chứng minh về sự chết và sống lại của Đức Kitô. Đây là khởi điểm và là cùng đích của người Kitô hữu.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:
Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ. Ngài đã ban cho các ông quyền tha tội. Ông Tôma đã vắng mặt trong lúc nầy, và ông đã trở nên bài học cho những kẻ kém lòng tin.


LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Linh mục: Anh Chị Em thân meến,
Giống như cộng đoàn tiên khởi thời các tông đồ, chúng ta cùng tụ họp nhau đây, để dâng hy tế Con của Thiên Chúa, đồng thời, chúng ta cũng dâng lên Ngài những lời cầu xin sau đây:

1. Nhân dịp kỷ niêm đệ tam chu niên lễ phong thánh cho 2 Đức Thánh Cha: Gioan XXIII và Gioan Phaolô II, qua lời cầu bầu của hai Đấng Thánh Giáo Hoàng và của thánh nữ Faustina, xin Chúa ban cho Giáo Hội không ngừng biến đổi, thích nghi với thời đại, và tiếp tục loan truyền việc tôn kinh Lòng Thương Xót của Chúa và mầu nhiệm Chúa Kitô Phục Sinh cho tới ngày Con Chúa lại đến. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho cộng đoàn xứ đạo của chúng ta, biết bắt chước cộng đoàn tiên khởi, luôn biết lắng nghe Lời Chúa và giáo huấn của Giáo Hội, qua các tông đồ là những đấng thay mặt Chúa, trong nhiệm vụ giáo huấn qua lời rao giảng. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh thêng liêng, để gìn giữ ơn phục sinh nơi mỗi người. Đặc biệt, những anh chị em đã được tái sinh qua giếng nước rửa tội trong mùa phục sinh nầy. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho mỗi người trong chúng ta qua nghi thức bẻ bánh luôn được sống mật thiết gắn bó với nhau trong tình huynh đệ. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Chúng ta cầu nguyện cho những tín hữu đã qua đời, những linh hồn bà con thân thuộc mà chúng con phải nhớ đến trong thánh lễ hôm nay. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, xin sai thánh thần đến, để canh tân bộ mặt trái đất và giúp Giáo Hội luôn thích nghi với thời đại. Xin biến chúng con thành những tông đồ, hăng say đem Tin Mừng phục sinh cho những ai chưa biết Tin Mừng nầy. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen