SAU CƠN BÃO TUYẾT
Ảnh của Tấn Đạt
Sau cơn thịnh nộ tuyết ngừng rơi
Mầu trắng trinh nguyên một khỏang trời
Tuyết ngập cành cây chen ngọn cỏ
Tuyết ơi đẹp quá hồn chơi vơi ..
(Trích thơ của Như Phương Khánh Chân)