TUYẾT SƠN SOI BÓNG
Ảnh của Lê Trị
Nhập Đông trên núi tuyết rơi
Soi mình bên suối một trời núi non.
(bt)