MÙA ĐÔNG TUYẾT TRẮNG
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm
Bốn mùa ơn phước Chúa ban
Xuân hoa, Hạ nắng, Thu vàng, tuyết Đông.
(nđc)