CON CỦA MẸ
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Không ai thương con bằng mẹ
Chẳng ai yêu mẹ bằng con
Thương, Yêu cộng lại núi non nào bằng.
(nđc)