RUỘNG THANG CAO NGUYÊN
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Sapa đồi núi hồn nhiên
Chập chùng thửa ruộng lạc miền bậc thang
Xa xa thung lũng tơ vàng
Như trôi vào chốn bạt ngàn xứ tiên.
(Trích thơ của Nguyễn Văn Minh)