ĐIÊU KHẮC CỦA GIÓ MƯA
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Mưa gọt gió đẽo
tuyêt vời thiên nhiên..
(nđc)