ĐIÊU KHẮC LƯNG TRỜI
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm
Núi non điêu khắc của Trời
Mở đôi mắt hưởng tuyệt vời Chúa ban.
(bt)