NỖI LÒNG CỦA MẸ
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Nuôi con lo lắng đêm ngày
Lo ăn cũng đủ hao gầy tấm thân.
(nđc)