HOA DÂM BỤT
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Hoa dâm bụt một hôm nức nở
Trách thói đời ăn ở không công
Nghĩ mình với chị Hoa Hồng
Khác nhau là mấy, kẻ trong, người ngoài?
Kẻ trong chậu hôm mai, vun tưới,
Kẻ bờ rào nóng dưới nắng trên !
(K.D)