Ngày tĩnh tâm thứ hai của Ðức Giáo Hoàng và Giáo Triều.

VATICAN 11/3/2003 (Zenit.org).- Ðức Tổng Giám Mục Comastri đã giảng Thiên Chúa ở bên chúng ta mặc dầu chúng ta phản bội, vì lòng thương xót của Người không có biên giới.

Qua ngày Thứ Hai của tuần tĩnh tâm dành cho Ðức Giáo Hoàng và các giáo sĩ trong Giáo Triều Roma, Ðức Tổng Giám mục Angelo Comastri đã suy niệm đến sự can thiệp của Chúa trong lịch sử.

Ðức Tổng Giám Mục đã tóm tắt bài giảng cho Ðài Phát Thanh Vatican: "Chúng ta khám phá rằng, khi sống với con người, Thiên Chúa tỏ gương mặt của Người, một gương mặt chúng ta sẽ không bao giờ có khả năng tưởng tượng: một gương mặt tốt lành, nhân hậu, thương xót vô cùng".

Để minh họa tương quan giữa Chúa với con người nam và nữ, trước hết Ðức Tổng Giám Mục Comastri nhắc tới cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và ông Moisen, trong sách Xuất hành 3: 13-14, ở đây ngôn sứ hỏi: "Bây giờ, con đến gặp con cái Israel và nói với họ:Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con: Tên Ðấng ấy là gì? Thì con sẽ nói với họ làm sao?".

Thiên Chúa nói với ông Môse: " 'Ta là Đấng Hiện Hữu'. Người nói với con cái Israel thế này 'Ðấng hiện hữu sai tôi đến với anh em' ".

Ðức Tổng Giám Mục giải thích "Xem ra như một trò chơi chữ, nhưng ý nghĩa được hiểu theo nguồn gốc tiếng Do Thái.Trong tiếng Do Thái động tự "là" không có nghĩa trừu tượng như đối với những người phương Tây như chúng ta ngày nay.

"Trong tiếng Hy bá, động tự 'là' có nghĩa là ở bên cạnh. Đối với người Xêmit, một con người hiện hữu nếu ngưới ấy ở 'bên cạnh.' Nếu người ấy không ở bên cạnh, tức là kể như người ấy không có."

"Do đó, Thiên Chúa muốn nói với ông Môsê : "Moisê, hãy xem Ta là Đấng luôn luôn ở bên cạnh ngươi.Ta là Đấng tự kết hợp mình với tất cả các ngươi ... Ta là Thiên Chúa Đấng yêu thương."

"Đó là danh của Thiên Chúa, đó là sự mạc khải của Thiên Chủa. Và đã được hiểu trong lịch sử cứu rỗi rằng lòng thương xót của Chúa luôn luôn đối diện với sự bất trung của con người. Thiên Chúa yêu thương con người, nhưng con người chán ngán với Thiên Chúa.

"God is like a husband in love with humanity, but this humanity is a really extravagant, capricious bride. The prophets went so far as to say: 'she is a prostitute.'"

"Thiên Chúa như người chồng yêu thương nhân loại, nhưng nhân loại thật là một người vợ quá quắc, thất thường. Ngôn sứ đi xa đến chỗ nói: 'nó là một con điếm.'"

Ðức Tổng Giám Mục nhấn mạnh nhưng, "đây là tin mừng cả thể: Thiên Chúa vẫn trung thành. Thiên Chúa đầy lòng thương xót và trung tín.

Ngài nói rằng qua các ngôn sứ, cách riêng ngôn sứ Hosea, Thiên Chúa nói với chúng ta, " Ta thương yêu nhân loại đến điên được, và nhân loại không trung tín. Nhưng Ta tiếp tục thương yêu nhân loại và thách đố nó với tình yêu trung tín của Ta."

Và lời hứa này dẫn đưa ngôn sứ Jeremia đến chỗ loan báo "giao ước mới": "Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta" (Jeremiah 31: 33).

Ðức Tổng Giám Mục Comastri kết thúc: "Đó là sự loan báo biến cố vĩ đại Nhập thể, sự đến của Con Thiên Chúa,"