Tin vào tình Chúa
Mi Trầm9/19/2008
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Tin vào tình Chúa

1. Người đời dạy con phải sống khôn ngoan,
nhưng Chúa dạy con phải sống điên dại.
Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa.
Người đời dạy con tin vào quyền lực,
nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương.
Ôi kỳ dị thay, đời con Chúa trời.

ĐK: Xin cho con tin vào tình Chúa, mà dấn bước đời con.
Xin cho con tin vào tình Chúa, mà đánh liều đời con.

2. Người đời dạy con nắm giữ thật chặt,
nhưng Chúa dạy con phát hết cho người.
Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa.
Người đời dạy con sẵn sàng dừng lại,
nhưng Chúa dạy con sẵn sàng mà đi.
Ôi kỳ dị thay, đời con Chúa trời.

3. Người đời dạy con hãy tin tưởng mình,
nhưng Chúa dạy con phó thác nơi ngài.
Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa.
Người đời dạy con sống vì hiện tại,
nhưng Chúa dạy con sống vì ngày mai.
Ôi kỳ dị thay, đời con Chúa trời.

See Also

12/29/2015
Hãy tín thành vì Đức Chúa luôn ở bên ta
Lm Jude Siciliano, OP
12/20/2015
Giáng Sinh từ bi
Lm. Bosco Dương Trung Tín.
12/19/2015
Maria – người có phúc vì tin
Lm. Vinh Sơn SCJ
12/11/2015
Năm thánh: Năm hồng phúc, năm hạnh phúc
Lm. Bosco Dương Trung Tín.
11/12/2015
Tin Và Hy Vọng Vào Lời Chúa
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
10/14/2015
Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
8/28/2015
Sống đức tin bằng cả tâm hồn
Lm. Jude Siciliano, OP
8/19/2015
Sống đức tin trọn vẹn trong Thần khí Thiên Chúa
Lm. Jude Siciliano, OP
7/7/2015
Hãy rao giảng bằng đời sống chứng nhân luôn tín thác vào Chúa
Lm. Jude Siciliano, OP
6/26/2015
Đá tảng đức tin của Phêrô
Lm. Đan Vinh
6/11/2015
Hạt cải và đức tin
Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
4/25/2015
Xuất hành với Đức Ky-tô, sẽ xuất hiện như Đức Ky-tô
Lm. Bosco Dương Trung Tín
4/11/2015
Phúc thay những người không thấy mà tin
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
4/2/2015
Niềm vui và đức tin phục sinh
Lm. Vũ Xuân Hạnh
3/12/2015
Tin Chúa
Lm Vũđình Tường
3/1/2015
Cuộc lữ hành đức tin
Lm. Jude Siciliano, OP
2/6/2015
Sứ vụ rao giảng Tin Mừng
Lm Jude Siciliano OP
1/23/2015
Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng
Lm. Jude Siciliano, OP
1/8/2015
Tình yêu hoàn hảo của Đời Thánh Hiến
Lm. Bosco Dương Trung Tín.
12/23/2014
Tin mừng Giáng Sinh
Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT