Tin vào tình Chúa
Mi Trầm9/19/2008

Tin vào tình Chúa

1. Người đời dạy con phải sống khôn ngoan,
nhưng Chúa dạy con phải sống điên dại.
Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa.
Người đời dạy con tin vào quyền lực,
nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương.
Ôi kỳ dị thay, đời con Chúa trời.

ĐK: Xin cho con tin vào tình Chúa, mà dấn bước đời con.
Xin cho con tin vào tình Chúa, mà đánh liều đời con.

2. Người đời dạy con nắm giữ thật chặt,
nhưng Chúa dạy con phát hết cho người.
Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa.
Người đời dạy con sẵn sàng dừng lại,
nhưng Chúa dạy con sẵn sàng mà đi.
Ôi kỳ dị thay, đời con Chúa trời.

3. Người đời dạy con hãy tin tưởng mình,
nhưng Chúa dạy con phó thác nơi ngài.
Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa.
Người đời dạy con sống vì hiện tại,
nhưng Chúa dạy con sống vì ngày mai.
Ôi kỳ dị thay, đời con Chúa trời.

See Also

4/12/2013
Tin và Yêu là điều kiện nhận ra Chúa
Lm. Vũ Xuân Hạnh
4/12/2013
Niềm tin phục sinh
Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
4/8/2013
Hãy phục sinh đức tin
Lm. Vũ Xuân Hạnh
4/8/2013
Tin! Là đi theo Đức Giêsu
Jos.Vinc. Ngọc Biển
4/7/2013
Hãy trở thành địa chỉ để Thiên Chúa truyền tin
LM. Giuse Trương Đình Hiền
4/7/2013
Đức Maria - Mẫu gương đức tin
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
4/5/2013
Công bố Tin mừng Phục Sinh là công bố lòng thương xót của Thiên Chúa
Lm Jude Siciliano OP
4/4/2013
Truyền đạt đức tin trong thế giới hôm nay
Lm Đan Vinh
4/3/2013
thắp lên niềm tin
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
4/3/2013
Tin là hồng ân
Lm. Vũ xuân Hạnh
3/31/2013
Người môn đệ Đức Giê-su yêu mến đã thấy gì và tin gì?
Jos. Phạm Duy Thạch, SVD
3/29/2013
Sẵn sàng sống niềm tin của mình
Lm Jude Siciliano, OP
3/27/2013
Con Đường Niềm Tin
ĐGM Giuse Vũ Duy Thống
7/10/2012
Niềm tin thắp sáng hy vọng
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
7/10/2012
Đừng sợ, chỉ cần tin
Lm Jude Siciliano, OP
6/5/2012
Hiệp Sống Tin Mừng: CN X Thường Niên B - Lễ Mình Máu Chúa Kitô
LM. Đan Vinh
4/18/2012
Tin và làm chứng cho Chúa
LM. Đan Vinh
4/13/2012
Phúc cho ai không thấy mà tin
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
4/12/2012
Hành trình đức tin của thánh Tôma
Lm. Giuse Nguyễn Thành Long
4/12/2012
Không tin và tin sự gì
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa