Các ghi chú về diện Xã Hội của Mầu Nhiệm

Quebec, ngày 22 tháng 6, năm 2008 (Zenit.org). - Một giới chức Toà Thánh Vatican đã nói rằng, Bí Tích Thánh Thể là một lời mời gọi để yêu thương trong những trường hợp cụ thể của đời sống thường nhật.

Đức Hồng Y Francis Arinze, Bộ Trưởng Thánh Bộ Phụng Tự và Bí Tích đã xác quyết điều này trong bài giảng hôm Thứ Bảy tại Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 49. Đại Hội được bế mạc hôm nay.

ĐHY nói, “Bí Tích Thánh Thể không những chỉ là một mầu nhiệm để chúng ta tin và cử hành, mà còn là một mầu nhiệm để sống. Khi kết thúc Thánh Lễ, phó tế hoặc linh mục nhắn nhủ chúng ta rằng chúng ta được sai đi để sống mầu nhiệm mà chúng ta vừa cử hành, suy nhiệm và đón nhận.

“Bí Tích Thánh Thể sai chúng ta đi để bày tỏ tình yêu và tình đoàn kết với anh chị em đang thiếu thốn của chúng ta. […] Chúng ta cũng được sai đi để an ủi những người đang sầu khổ, để giúp giải phóng những người đang làm nô lệ, kể cả các nạn nhân của những hình thức đàn áp về phái tính, chủng tộc hoặc những hình thức đàn áp khác, để đem hy vọng đến cho những trẻ bụi đường, và giúp nâng cao các dân chưa được phát triển lên một mức độ xứng hợp với sự hiện hữu của con người.”

Tuy nhiên ĐHY xác tín rằng thương yêu tha nhân không ngừng lại ở đây, nhưng vươn tới những người đói khát và thiếu thốn về tinh thần.

Ngài nói, “Người ta đang đói khát Lời Thiên Chúa, đói khát Tìn Mừng giải phóng của Đức Chúa Giêsu Kitô. Cho nên việc truyền giáo, dạy Giáo Lý dưới nhiều hình thức cùng việc dẫn đưa người ta đến với Hội Thánh và các bí tích là những cách bày tỏ cần thiết của tình yêu thương tha nhân.”

Ngài đã nhắc lại đời sống của các thánh phản ảnh tình yêu đối với Thánh Thể được thể hiện qua việc phục vụ. Trong khi ghi nhận rằng Đại Hội ở Quebec cũng mừng Ngày Phi Châu, ngài đưa ra gương của nhiều anh hùng Châu Phi, kể cả Chân Phước Cyrian Michael Tansi của Nigeria, Isodore Bakanja của Congo, và David Okelo cùng Gilde Irwa của Uganda.

ĐHY Arinze nói, “Những vị đi theo Đức Kitô vĩ đại này được Thánh Thể ban cho sức sống. Trong sức mạnh của Thánh Thể, các nhân chứng cho Đức Kitô giữa thế gian này đã đi bộ 40 ngày và 40 đêm của cuộc hành trình dương thế của mình cho mãi đến khi gặp được Chúa trong đời sống vĩnh hằng.”