6. THỪA TƯỚNG TỰ KHOE
Giữa năm Tống Nhân Tông Khang Định, rợ Tây Nhung xâm phạm biên giới, quân đội triều đình kháng chiến thất lợi.
Lúc ấy thừa tướng vì tuổi tác cao nên xin từ chức nghỉ hưu, các bạn đồng liêu đều đến phủ thừa tướng để chúc mừng. Tiệc rượu đến hồi cao hứng, thừa tướng tự khoe nói:
- “Tôi là người sinh quán ở một thôn trang trong núi, may mắn mà gặp được vị chúa anh minh và có nhiều cơ hội may mắn, cho đến hôm nay tôi có thế áo gấm sinh sang về làng. Gặp lúc thời đại này thái bình vô sự, có thể nói tôi là người có phúc nhất của thế giới thái bình vậy.”
Quan đại thần Thạch Trung Lập nói:
- “Chỉ có điều là một lũ cường đạo ở Thiểm Tây (rợ Nhung) chưa có bắt được mà thôi.”
Tất cả các thực khách đều cười vang.
(Ngũ tạp tô)

Suy tư 6:
Người ích kỷ là người chỉ biết có mình, ngoài mình ra thì không cần biết ai.
Đất nước lâm nguy thì xin về hưu để tránh trách nhiệm, áo quần sinh sang về làng để khoe khoang cái vinh hoa phú quý của mình thì được ích chi ?
Đời sống của người Ki-tô hữu thì khác với viên chức quan về hưu, họ không sinh sang về làng phục vụ để khoe khoang cái bằng cấp mình vừa lấy được ở nước ngoài, họ cũng không khoe khoang mình là một linh mục vừa lấy văn bằng tiến sĩ, thạc sĩ hay một chuyên môn ở ngoại quốc, nhưng họ rất thân tình phục vụ với thái độ khiêm tốn của người được may mắn học hành hơn anh em chị em mà thôi, đó là tâm tình và là mục đích của phục vụ, tâm tình và mục đích này rất phù hợp với ơn Chúa ban cho họ, và có thể nói họ đang thắp sáng ngọn đèn đức tin của mình để mọi người nhìn thấy Chúa qua việc làm của họ.
Ông quan thừa tướng có cái hạnh phúc của người công thành danh toại, nhưng vẫn bị quan đại thần nói xỏ nói xiên, vì ông ta xin về hưu khi đất nước lâm nguy, đây là thứ hạnh phúc ích kỷ.
Người Ki-tô hữu có cái hạnh phúc của người vì anh em mà phục vụ, hạnh phúc này không những họ có mà họ còn đem chia sẻ cho người khác khi họ phục vụ, đây là hạnh phúc của tình liên đới trong Chúa Ki-tô, một hạnh phúc được nhân lên gấp nhiều lần.
Giữa hạnh phúc ích kỷ và hạnh phúc trao ban, thì tôi chọn loại hạnh phúc nào cho xứng đáng với ơn sủng Chúa đã ban cho tôi trong cuộc sống ở đời này !?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

-----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info