Giáo phận Xuân Lộc: Sáng Chúa Nhật, ngày 20 tháng 5 năm 2018, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, cộng đoàn giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Hố Nai hân hoan chào đón Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám Mục Phụ Tá Giáo phận Xuân Lộc đến kinh lý mục vụ và ban Bí Tích Thêm Sức cho 214 em thiếu nhi trong giáo xứ.

Xem Hình

Đúng 8g30, chào đón Đức Cha tại cổng thánh đường có cha xứ Giuse Phạm Sơn Lâm, cha phó Gioan B. Vũ Đình Chương, thầy xứ, các em chịu phép Thêm Sức và cộng đoàn dân xứ.

Lúc 9g15, Đức Cha và quý cha cùng đoàn rước là các em chịu phép Thêm Sức và quý chức tiến lên thánh đường. Thánh lễ do Đức Cha Phụ Tá Gioan chủ tế, cùng đồng tế với Ngài có Cha Quản hạt Giuse Phạm Sơn Lâm, cha phó, quý cha trong giáo hạt. Tham dự lễ có các tu sĩ nam nữ, quý khách ban hành giáo 16 xứ trong giáo hạt, quý chức Ban Hành Giáo, đại diện các giới và cộng đoàn giáo dân trong giáo xứ.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, ông trưởng đại diện Ban Hành Giáo đại diện cho dân xứ dâng lời cảm tạ lên Đức Cha. Những lẵng hoa tươi xinh của đại diện dân xứ dâng lên Đức Cha và cha Quản Hạt.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống biến đổi tâm hồn các em lãnh Bí Tích Thêm Sức hôm nay để các em trở thành những chứng nhân của Chúa trong môi trường sống hằng ngày của mình.

Truyền Thông Hố Nai.