HOA VÀNG THÁNG GIÊNG
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Mỗi khi tết đến xuân sang
Hoa vàng lại nở bên hàng giậu thưa.
(tn)