HOA NHỎ BÊN ĐƯỜNG
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Nhìn hoa nho nhỏ bên đường
Thấy lòng thanh thản yêu thương mọi người
(tn)