SUY TƯ
Ảnh của Tấn Đạt
Dặn lòng, chẳng nghĩ vẩn vơ
Để tâm tĩnh lặng cho đời thảnh thơi.
(bt)