TUYẾT TRÊN NGÀN
Ảnh của Lê Trị
Ngày đông tuyết đổ trên ngàn
Thiên nhiên tranh vẽ bàng hoàng núi non.
(bt)