CHÀO MỪNG GIÁNG SINH TƯ ÚC CHÂU
Ảnh của Diệp Hải Dung
(Hình chụp tại St. Mary’s Cathedral Sydney)

Mừng Chúa Trời!
Mừng này không chỉ của riêng tôi!
Khắp trên thế giới năm châu lục
Toàn thể nhân gian tỉ tỉ người...
Vì có khổ đau mà có Chúa
Bởi chưa vui vẻ mới ra đời
Những điều Chúa nói in Kinh Thánh
Mong mọi người nghe để sống Vui!
(Trích thơ của Huệ Thu)